HEGYILEVEGŐ PANZIÓ

 

 

Széchenyi Pihenőkártya elfogadó szálláshely.

 

 

A szolgáltatásokat a munkavállaló és a közeli hozzátartozói vehetik igénybe.

A SZÉP-kártya elfogadásának szabálya szerint a tulajdonosnak és közeli hozzátartozónak lehet a szállást igénybe venni.

A közeli hozzátartozók társkártyát igényelhetnek. A társkártya díja 1500 Ft + ÁFA.

Az idegenforgalmi adót nem lehet SZÉP-kártyával fizetni. 

Az elfogadóhelyek a kártyán lévő elektronikus utalványt készpénzre, vagy készpénz-helyettesíthető eszközre nem válthatják át.

 

 

 

-A Széchenyi Pihenőkártyája segítségével  telefonon és az interneten keresztül bármikor lekérdezheti egyéni utalványegyenlegét, tájékoztatást kap az utalvány folyósításáról, a kártyalehúzást követően a bizonylaton is megjelenik a maradék utalvány készlet értéke. 

 

 

  

 

-A főkártya díjmentes. 
 

 A munkáltatónak/munkavállalónak már nemcsak azt kell eldöntenie, hogy kér-e SZÉP Kártyát, ill. béren kívüli SZÉP Kártya-juttatást, hanem ezen belül pontosan meg kell határoznia, hogy az egyes alszámlákra mennyi összeget szán. Fontos tudni, hogy a SZÉP Kártya alszámlára megérkezett pénz később az alszámlák között nem mozgatható.

 Az alszámlák felhasználhatóságának azonban bizonyos rugalmasságot biztosít az a lehetőség, hogy a szálláshellyel kapcsolatos kiadásokat mindhárom alszámláról lehet finanszírozni.

 

A 3 alszámla felhasználási lehetősége a következő:

 Szálláshely szolgáltatás:

-szállodai szolgáltatás

-üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

-kempingszolgáltatás

Vendéglátás:

-éttermi és mozgó vendéglátás, 

-egyéb vendéglátás, közétkeztetés

Szabadidős szolgáltatás:

 

-előadó-művészet

-múzeumi tevékenység

-növény-, állatkert és természetvédelmi terület látogatása

-vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

-máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt  szolgáló eszközök kölcsönzése

-fizikai közérzetet javító szolgáltatás

-testedzési szolgáltatás

-egyéb sporttevékenységből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, sporthorgászat és a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja

-belvízi személyszállítás

-egyéb foglalásból az idegenvezetés

-sportlétesítmény működtetéséből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és bérlet értékesítése

-sportegyesületi tevékenység

-sport, szabadidős képzés

 

A SZÉP Kártyára utalt összegek a juttatás évét követő 2. év május 31-ig használható fel.

 

A kártya érvényességi ideje 5 év.

 

A Széchenyi Pihenőkártya elfogadása:

A Hegyilevegő Panzióban a fizetés POS terminálon nem (kártyalehúzó terminál), csak internetes engedélyeztetéssel lehetséges. 

 

 

A Panzió fizetés előtt elvégzi a kártyabirtokos személyazonosítását, valamint a fizetendő összeget a kártyabirtokos jóváhagyja. 

A  Panzió az igénybevételről és annak kifizetéséről számlát állít ki igazolásként.

A számla tartalmát ellenőriznie kell és az abban foglaltakat aláírásával igazolnia.

A számla első példánya a kártyabirtokosé.

Az internetes engedélyezés és a POS terminálos elfogadás folyamatos, 24 órás szolgáltatás.

 

 FONTOS TUDNIVALÓ
 

- elfogadásának szabálya szerint a tulajdonosnak kell a szállást igénybe venni.

 Idegenforgalmi Adó (IFA) nem fizethető SZÉP kártyával. 


A NAV álláspontja szerint a SZÉP kártya felhasználását szabályozó 55/2011 (IV. 12.) Korm. rendeletben felsorolt TEÁOR '08 kódok jegyzéke nem tartalmazza az IFA-t, mint az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb más szolgáltatást. A vásárló az IFA megfizetésével nem egy szolgáltatás ellenértékét fizeti meg, hanem a szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti önkormányzat helyett szedi be a szálláshely-szolgáltatást terhelő adót.

Ennek értelmében az IFA nem fizethető SZÉP kártyával, azt a magánszemélynek külön kell rendeznie. 

A juttatásban részesülő munkavállalók közeli hozzátartozói társkártyával tudják felhasználni az üdültetési és rekreációs célú támogatást. 

Nincs maximálva az igényelhető társkártyák száma, ugyanakkor csak a rendeletben meghatározott közeli hozzátartozók számára igényelhető. Társkártya a következő rokonsági fokkal rendelkezők számára igényelhető: közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; továbbá: az élettárs. Kiskorú közeli hozzátartozónak nem lehet  társkártyát igényelni, cselekvőképtelensége miatt. A társkártya díja 1500 Ft + ÁFA / kártya, amely a munkavállalót terheli. A társkártya gyártásának elindításához szükséges a kitöltött, aláírással hitelesített társkártyaigénylő nyomtatvány beérkezése. A Péztárszolgáltató a kártyadíjról kiállított számlát a munkavállaló részére küldi meg. A kártya díjának beérkezése után kezdődik meg a kártya gyártása, a postázásig az átfutási idő 10 munkanap.